Για την πλοήγηση

header image

Αποτέφρωση νεκρών στη Βουλγαρία


Σχετικά:

Από τις 15 Μαρτίου του 2006, η χώρα μας ακολουθεί τη νομοθεσία όλων των χωρών μέλων της Ε.Ε. σχετικά με την αποτέφρωση ικανοποιώντας το αίτημα ενός μεγάλου αριθμού πολιτών που δεν ασπάζονται την Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Π.Δ. αυτή η δυνατότητα παρέχεται πλέον σε όλους τους πολίτες του Κράτους ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους προτιμήσεις.

Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή αντίστοιχη δήλωση συγγενών του, εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας, έως και τετάρτου βαθμού.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει με ασφάλεια και συνέπεια όλη την διαδικασία της αποτέφρωσης, η οποία επί του παρόντος ολοκληρώνεται εκτός Ελλάδος σε χώρες που διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, όπως η Βουλγαρία. Η οικογένεια μπορεί αν το επιθυμεί να παρίσταται στη διαδικασία. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμα τα κρεματόρια και σε 3 σημεία της Ελλάδος.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Σε περίπτωση που είναι επιθυμητό υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα τέλεσης νεκρώσιμης ακολουθίας σε ενορία ή κοιμητήριο που επιλέγει η οικογένεια.

Το γραφείο μας παρέχει υποχρεωτικά Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών αποδεκτή από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ρωτήστε μας.