Για την πλοήγηση

header image

Τοποθεσίες ταφής


Ενδεικτικά:

Στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου ο δήμος διαθέτει δύο είδη τάφων.
Α Θέση
Β Θέση

Σε όλες τις θέσεις η κατασκευή του μνημείου είναι η ίδια, διαφορά υπάρχει μόνο στην τοποθεσία [πιο μπροστά, πιο πίσω], η δε διάθεση του ισχύει για τρία χρόνια. Παράταση δίνεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως της οικογένειας στα αρμόδια γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στα κοιμητήρια. Η οικογένεια μπορεί να τοποθετήσει με δικά της έξοδα έναν κηροστάτη σε ένα σημείο του τάφου το σχέδιο του οποίου καθορίζεται από το Δήμο και σχετικές πληροφορίες θα πάρετε μόνο από τα Γραφεία. Καθετί άλλο πρόσθετο επί του τάφου απαγορεύεται.

Στα κοιμητήρια της Μαλακοπής υπάρχουν πέντε κατηγορίες τάφων. Στο νεκροταφείο αυτό όσο καλύτερη κατηγορία προτιμήσει η οικογένεια τόσο καλύτερη τοποθεσία της προσφέρει ο Δήμος με τη μόνη διαφορά την ανέγερση του μνημείου, την οποία αναλαμβάνει η οικογένεια με δικό της τεχνίτη.
Σκόπιμο είναι προ της αναθέσεως της ανεγέρσεως του τάφου στον τεχνίτη της αρεσκείας σας, να συμβουλευτείτε τον προϊστάμενο του Γραφείου για να πληροφορηθείτε ποιους τύπους μνημείων μπορείτε να ανοικοδομήσετε.

Στα κοιμητήρια της Καλαμαριάς υπάρχουν πέντε κατηγορίες τάφων. Στο νεκροταφείο αυτό όσο καλύτερη κατηγορία προτιμήσει η οικογένεια τόσο καλύτερη τοποθεσία της προσφέρει ο Δήμος με τη μόνη διαφορά την ανέγερση του μνημείου, την οποία αναλαμβάνει η οικογένεια με δικό της τεχνίτη.
Σκόπιμο είναι προ της αναθέσεως της ανεγέρσεως του τάφου στον τεχνίτη της αρεσκείας σας, να συμβουλευτείτε τον προϊστάμενο του Γραφείου για να πληροφορηθείτε ποιους τύπους μνημείων μπορείτε να ανοικοδομήσετε.

Στα κοιμητήρια Ευόσμου ο δήμος διαθέτει τρία είδη τάφων.
Α Θέση
Β Θέση
Γ Θέση
Σε όλες τις θέσεις η κατασκευή του μνημείου είναι η ίδια, διαφορά υπάρχει μόνο στην τοποθεσία [πιο μπροστά, πιο πίσω], η δε διάθεση του ισχύει για τρία χρόνια. Παράταση δίνεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως της οικογένειας στα αρμόδια γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στα κοιμητήρια. Η οικογένεια μπορεί να τοποθετήσει με δικά της έξοδα έναν κηροστάτη σε ένα σημείο του τάφου το σχέδιο του οποίου καθορίζεται από το Δήμο και σχετικές πληροφορίες θα πάρετε μόνο από τα Γραφεία. Καθετί άλλο πρόσθετο επί του τάφου απαγορεύεται.

Μόνο τα δύο μεγάλα Κοιμητήρια της πόλης, δηλαδή το Νεκροταφείο Αναστάσεως του Κυρίου [ανατολικού τομέα] και το Νεκροταφείο Ευόσμου [δυτικού τομέα] διαθέτουν προς αγορά οικογενειακούς τάφους.
Οι κατηγορίες των οικογενειακών τάφων είναι τρεις Α, Β, Γ και η διαφορά είναι στην απόσταση [πιο μπροστά ή πιο πίσω].

Στους οικογενειακούς τάφους είναι ελεύθερη η ανέγερση μνημείου της αρεσκείας της οικογένειας, που μπορεί να ανοικοδομήσει οποιοδήποτε χρόνο εφόσον προηγουμένως υποβάλει το σχέδιο και προβεί ταυτόχρονα στην έκδοση αδείας ανεγέρσεως μνημείων στο αρμόδιο γραφείο του Νεκροταφείου. Τα ποσά των αγορών οικογενειακών τάφων καθορίζονται από τον Δήμο και καταβάλλονται ή εφάπαξ κατά την αγορά ή πληρώνοντας το 40% της αξίας και το υπόλοιπο ποσό σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις.

Ό,τι αφορά το κόστος της διάθεσης τριετών ταφών ή οικογενειακών καθορίζεται από το Δήμο που ανήκει το κάθε Νεκροταφείο, η δε διάθεσή τους γίνεται πάντοτε από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν και τις εντολές που έχουν. Απαγορεύεται αυστηρώς η παρέμβαση ή η υπόδειξη οποιουδήποτε εργολάβου τελετών στα ανωτέρω προαναφερθέντα Νεκροταφεία.