Για την πλοήγηση

header image

Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας των ταμείων


ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΟΠΑΔ (Νεοενταχθέν ταμείο στο ΙΚΑ)

Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διευθύνσεως εντεταλμένων εξόδων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΟ ΤΟ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ)

* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Από το ταμείο διαφόρων τραπεζών (ΤΑΠ ΑΤΕ), Ταμείο Εθνικής Τράπεζας, ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες.


ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΑ - ΤΑΝΟ)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες.